REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Райфайзен Лизинг България ЕООД (България)

Основна дейност: Взимане под наем и лизинг на стоки | Финансиране на продажби
Пълно име: Райфайзен Лизинг България ЕООД Дата на обновяване: 28 февруари 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Райфайзен Лизинг България е дружество с ограничена отговорност, основано през 2004 г. Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

Адрес на централата
бул. Черни връх № 32А, ет. 6, Бизнес център Ариес
София; София - град; Пощенски код: 1407

Контакти: Купете Райфайзен Лизинг България ЕООД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.rlbg.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Райфайзен Лизинг България ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Райфайзен Лизинг България ЕООД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Райфайзен Лизинг България ЕООД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
11 септември 2009
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Райфайзен Лизинг България ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
34,22%
Общо приходи от оперативна дейност
34,22%
Оперативна печалба (EBIT)
-36,14%
EBITDA
-30,86%
Нетна печалба (загуба)
-17,97%
Общо активи
23,98%
Капитал
0,05%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-3,72%
Възвръщаемост от продажби
-88,34%
Възвръщаемост на капитала
-1,76%
Коефициент дълг/собствен капитал
211,05%
Коефициент на бърза ликвидност
0,23%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,08%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?