REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Серта България АД (България)

Основна дейност: Производство на цилиндри и задвижващи механизми за течности
Пълно име: Серта България АД Дата на обновяване: 31 март 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Пневматика - Серта, базирана в южния град Кърджали, е създадена през 1991 г. като правоприемник на Пневматика, която е създадена през 1963 г. Фирмата произвежда пневматични и хидравлични изделия. През 1996 г. тя е обявена за приватизация. През 2003 г. френската Серта става мажоритарен акционер с дял от 99%.

Адрес на централата
бул. Беломорски № 110
Кърджали; Кърджали; Пощенски код: 6600

Контакти: Купете Серта България АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: https://serta-group.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Серта България АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Серта България АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Серта България АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Серта България АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
21 февруари 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Серта България АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
27,72%
Общо приходи от оперативна дейност
28,23%
Оперативна печалба (EBIT)
43,31%
EBITDA
33,32%
Нетна печалба (загуба)
41,47%
Общо активи
10,67%
Капитал
15,34%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
0,74%
Възвръщаемост от продажби
0,59%
Възвръщаемост на капитала
2,5%
Коефициент на бърза ликвидност
0,25%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,22%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?