REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Стройкомплект ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: Стройкомплект ЕООД Дата на обновяване: 23 август 2018
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Стройкомплект ЕООД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. Компанията е създадена на 21 ноември 1995. В момента компанията има общо 184 (2018) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Стройкомплект ЕООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 10,42% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 14,94%. Маржът на нетната печалба на Стройкомплект ЕООД се увеличава с 0,03% през 2018.

Адрес на централата
ул. А. П. Чехов 58А, ет. 3, ап. 13
София; София - град; Пощенски код: 1113

Контакти: Купете Стройкомплект ЕООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Стройкомплект ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Стройкомплект ЕООД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
21 ноември 1995
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Прокурист
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Стройкомплект ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
10,42%
Общо приходи от оперативна дейност
24,1%
Оперативна печалба (EBIT)
-4,5%
EBITDA
39,56%
Нетна печалба (загуба)
72,73%
Общо активи
14,94%
Капитал
0,86%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,38%
Възвръщаемост от продажби
0,03%
Възвръщаемост на капитала
0,35%
Коефициент дълг/собствен капитал
45,4%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,23%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,22%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?