REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

ОББ АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Обединена Българска Банка АД Дата на обновяване: 11 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Обединена българска банка (ОББ) е създадена през 1992 г. след сливането на 22 български регионални търговски банки. Това е първата успешна банкова приватизация, приключила в средата на 1997.
През юли 2000 г. Националната банка на Гърция плаща 207 милиона долара за дялове в ОББ, държани от най-голямата банка в България Булбанк, ЕБВР, CIBC Oppenheimer Corp и Jodrell Enterprises Ltd, които възлизат общо на 89,9%. ЕБВР запазва 10% в българската банка, но продава дела си на гръцката банка за 27 млн. долара чрез използване на включена в договора кол опция през юли 2004 година.
В средата на 2009 г. ОББ създава дъщерно дружество за факторинг, ОББ Факторинг.
Обединена Българска Банка АД управлява над 200 клона и офиси в цялата страна. ОББ предлага широка гама от банкови услуги, като кредити в лева и чуждестранна валута, депозити в лева и чуждестранна валута, валутни операции, бързи и експресни вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за корпоративни клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, инкасови на парични средства, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа, депозитарни/попечителски услуги, парични преводи чрез Western Union.

Адрес на централата
бул. Витоша 89 Б
София; София - град; Пощенски код: 1463

Контакти: Купете ОББ АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.ubb.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете ОББ АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете ОББ АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете ОББ АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете ОББ АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
09 декември 1992
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
99,92%
Дъщерни компании
Ийст Голф Пропъртис ЕАД
100%
ОББ Факторинг ЕООД
100%
ОББ Център Мениджмънт ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като ОББ АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-4,65%
Нетни приходи от такси и комисиони
3,98%
Оперативна печалба (EBIT)
-6,77%
Нетна печалба (загуба)
-17,61%
Общо активи
8,76%
Капитал
12,65%
Изменение на общата сума на активите
-42,83%
Изменение на нетните приходи от лихви
N/A
Коефициент оперативни разходи към печалба
1,91%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?