REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

УниКредит Булбанк АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: УниКредит Булбанк АД Дата на обновяване: 10 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Булбанк, най-голямата българска банка, е учредена като Българска Външнотърговска Банка (БВБ), със 100% държавно участие и предмет на дейност - международни търговски разплащания и финанси.
Приватизацията на Булбанк приключва на 2 октомври 2000 г. с прехвърляне на акциите на БКК към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал на банката. През 2004 година банката подписва договор за покупката на 100% от дяловете на лизинговото дружество Унилизинг, което по-късно е преименувано на УниКредит Лизинг. Сливането на Булбанк с HVB Bank Biochim и Хеброс Банк - дъщерни дружества на германската група HVB, която е придобита от УниКредит в най-голямото трансгранично банково поглъщане в Европа, е завършено в края на април 2007 и банката е преименувана на УниКредит Булбанк.
Банката извършва дейността си чрез клонова мрежа от над 200 клона и офиса в страната.

Адрес на централата
Пл. Света Неделя 7
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете УниКредит Булбанк АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.unicreditbulbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете УниКредит Булбанк АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете УниКредит Булбанк АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете УниКредит Булбанк АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете УниКредит Булбанк АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
16 май 1990
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
96,53%
Дъщерни компании
УниКредит Лизинг ЕАД
100%
Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД
100%
Уникредит Факторинг ЕАД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като УниКредит Булбанк АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-4,32%
Нетни приходи от такси и комисиони
3,31%
Оперативна печалба (EBIT)
3,28%
Нетна печалба (загуба)
4,76%
Общо активи
5,12%
Капитал
-0,88%
Изменение на общата сума на активите
3,37%
Изменение на нетните приходи от лихви
2,83%
Коефициент оперативни разходи към печалба
0,83%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?