REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Доверие Обединен Холдинг АД (България)

Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Пълно име: Доверие - Обединен Холдинг АД Дата на обновяване: 22 декември 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Индустриална група Доверие Обединен Холдинг е създадена през 1996 г. като приватизационен фонд по време на приватизацията в България. Доверие има няколко дъщерни дружества в текстилната, фармацевтичната и хранителната индустрии, строителството, здравеопазването, търговията на дребно и туризма, който контролира чрез две холдингови дружества - индустриалния конгломерат Индустриален холдинг Доверие и Доверие Капитал.

Адрес на централата
ул. Лъчезар Станчев №5, офис-сграда А, ет.7
София; София - град; Пощенски код: 1504

Контакти: Купете Доверие Обединен Холдинг АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.doverie.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Доверие Обединен Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Доверие Обединен Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Доверие Обединен Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Доверие Обединен Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
12 ноември 1996
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
24,98%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
8,92%
Дъщерни компании
Българско вино ООД
100%
Доверие - Грижа ЕАД
100%
Доверие Инвест ЕАД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Доверие Обединен Холдинг АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-5,89%
Общо приходи от оперативна дейност
-5,89%
Оперативна печалба (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
398,94%
Общо активи
620,1%
Капитал
320,69%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
N/A
Възвръщаемост от продажби
15,22%
Възвръщаемост на капитала
0,93%
Коефициент дълг/собствен капитал
-13,13%
Коефициент на бърза ликвидност
0,62%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,32%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?