REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Верила Лубрикантс АД (България)

Основна дейност: Петролни рафинерии
Пълно име: Верила Лубрикантс АД Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Верила Лубрикантс АД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Петролни рафинерии. Компанията е създадена на 27 декември 2007. В момента компанията има общо 40 (2020) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Верила Лубрикантс АД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 11,2% през 2019. Общата сума на нейните активи отчита отрицателен ръст от 0,48%. Маржът на нетната печалба на Верила Лубрикантс АД се увеличава с 0,88% през 2019.

Адрес на централата
ул. Златен Рог No 20, Ет. 5, Офис 9
София; София - град; Пощенски код: 1407

Контакти: Купете Верила Лубрикантс АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.verila-bg.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Верила Лубрикантс АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Верила Лубрикантс АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Верила Лубрикантс АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
27 декември 2007
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
75%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
25%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Верила Лубрикантс АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
11,2%
Общо приходи от оперативна дейност
8,25%
Оперативна печалба (EBIT)
37,46%
EBITDA
2,57%
Нетна печалба (загуба)
47,27%
Общо активи
-0,48%
Капитал
3,3%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,19%
Възвръщаемост от продажби
0,88%
Възвръщаемост на капитала
0,95%
Коефициент дълг/собствен капитал
3,1%
Коефициент на бърза ликвидност
1,22%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,08%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?