REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Виттвер България ООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: Виттвер България ООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Виттвер България ООД е предприятие в България, с централен офис в Благоевград. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. В момента компанията има общо 163 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Виттвер България ООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 6,67% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 62,75%. Маржът на нетната печалба на Виттвер България ООД намалява с 0,3% през 2018.

Адрес на централата
Св. Св. Кирил и Методий 29
Благоевград; Благоевград; Пощенски код: 2700

Контакти: Купете Виттвер България ООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Виттвер България ООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Виттвер България ООД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
67%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
33%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Виттвер България ООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
6,67%
Общо приходи от оперативна дейност
19,51%
Оперативна печалба (EBIT)
-22,42%
EBITDA
-24,81%
Нетна печалба (загуба)
-10,42%
Общо активи
62,75%
Капитал
29,64%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-1,07%
Възвръщаемост от продажби
-0,3%
Възвръщаемост на капитала
-10,18%
Коефициент дълг/собствен капитал
138,8%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,17%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,02%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?