REQUEST A DEMO
Celkem
USD $0.00
Hledat víc společností

Chmelařství Družstvo Žatec (Česká republika)

Hlavní obor činnosti: Pěstování ostatních plodin | Velkoobchody se zemědělskými surovinami
Plné jméno: Chmelařství Družstvo Žatec Aktualizace společnosti: 19 květen 2021
Kupte si naši zprávu pro tuto společnost. USD 29,95 Nejnovější finanční údaje: K dispozici v: Angličtina & Čeština Stažení ukázkové zprávy

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec se zabývá především zpracováním chmele a obchodem se chmelem. Dále pak chmelařskou mechanizací, výstavbou chmelnic a skladováním chmele. Osou činnosti této společnosti je poskytování širokého sortimentu služeb zejména těm právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají pěstováním chmele ve třech tradičních oblastech ČR. V roce 1999 získalo družstvo osvědčení systému řízení kvality pro činnosti nákupu, skladování, zpracování a prodeje chmele dle mezinárodních norem ISO 9002 po novelizaci dle norem ISO 9001:2000. Osvědčení vydala světově uznávaná společnost Lloyd's Register Quality Assurance.

Ředitelství
Mostecká 2580
Žatec; Ústecký; PSČ: 43801

Kontakty: Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.

Základní informace
Celkový počet zaměstnanců:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Obchodované akcie:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Základní kapitál:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Finanční auditoři:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Rating:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Datum vzniku společnosti:
01 říjen 1992
Vrcholový management
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Předseda představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Místopředseda představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Detaily majetku
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Dceřinné společnosti
Výkonnost společnosti
Finanční hodnoty v grafu jsou k dispozici až po zakoupení zprávy.
Hledáte více než jen zprávu společnosti?

EMIS firemní profily je součástí služby, která kombinuje informace o společnosti, odvětví a zemi a poskytuje analýzy pro více než 120 rozvíjejícich se zemích.

Žádost o demo verzi EMIS
Hlavní finanční ukazatele
Roční procentní sazby růstu za poslední dva roky v místní měně. Do zakoupené zprávy jsou zahrnuty absolutní finanční údaje.
Čisté tržby
-4,96%
Celkové provozní výnosy
-5,15%
Provozní zisk (EBIT)
N/A
EBITDA
9,29%
Čistý zisk (ztráta)
-46,98%
Aktiva celkem
-0,26%
Vlastní kapitál celkem
0,3%
Provozní zisková marže
N/A
Rentabilita tržeb (ROS)
-0,28%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
-0,31%
Quick ratio
1,23%
Poměr hotovosti
-0,77%

Více informací, Požádejte o demoverzi

Kupte si tuto zprávu společnosti.
Potřebujete trvalý přístup k informacím o společnosti, průmyslu nebo zemi?