REQUEST A DEMO
Celkem
USD $0.00
Hledat víc společností

Colas CZ a.s. (Česká republika)

Hlavní obor činnosti: Těžké stavebnictví | Težba a úprava nekovových nerostných surovin
Vedlejší aktivity: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů | Petrochemická výroba
Plné jméno: Colas CZ a.s. Aktualizace společnosti: 31 prosinec 2020
Kupte si naši zprávu pro tuto společnost. USD 29,95 Nejnovější finanční údaje: K dispozici v: Angličtina & Čeština Stažení ukázkové zprávy

Předmětem činnosti akciové společnosti COLAS CZ jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí. V roce 2013, společnost rozšíříla své portfolio oblasti vodohospodářských staveb.

Ředitelství
Vysočany, Rubeška 215/1
Praha; Hlavní město Praha; PSČ: 19000

Kontakty: Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.

Základní informace
Celkový počet zaměstnanců:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Základní kapitál:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Finanční auditoři:
Chcete-li informaci získat, objednejte si zprávu.
Datum vzniku společnosti:
18 květen 2000
Vrcholový management
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Předseda představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen představenstva
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen dozorčí rady
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
Člen dozorčí rady
Detaily majetku
Tuto zprávu můžete přečíst, až po její zakoupení.
100%
Dceřinné společnosti
Sangreen spol. s r.o.
100%
Silnice Žáček s.r.o.
100%
Somaro CZ s.r.o.
100%
Výkonnost společnosti
Finanční hodnoty v grafu jsou k dispozici až po zakoupení zprávy.
Hledáte více než jen zprávu společnosti?

EMIS firemní profily je součástí služby, která kombinuje informace o společnosti, odvětví a zemi a poskytuje analýzy pro více než 120 rozvíjejícich se zemích.

Žádost o demo verzi EMIS
Hlavní finanční ukazatele
Roční procentní sazby růstu za poslední dva roky v místní měně. Do zakoupené zprávy jsou zahrnuty absolutní finanční údaje.
Čisté tržby
4,3%
Celkové provozní výnosy
2,44%
Provozní zisk (EBIT)
169,68%
EBITDA
81,11%
Čistý zisk (ztráta)
213,7%
Aktiva celkem
10,9%
Vlastní kapitál celkem
12,63%
Provozní zisková marže
3,1%
Rentabilita tržeb (ROS)
2,6%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
9,92%
Quick ratio
0,09%
Poměr hotovosti
0,04%

Více informací, Požádejte o demoverzi

Kupte si tuto zprávu společnosti.
Potřebujete trvalý přístup k informacím o společnosti, průmyslu nebo zemi?