Łącznie
USD $0.00
 
Polska

Informacje o firmie CEZ a.s.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group Opis firmy

CEZ jest jedną z czołowych spółek na rynku energii elektrycznej w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Oprócz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, Grupa CEZ prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, informatyki, badań jądrowych, budowy i utrzymania infrastruktury energetycznej, wydobycia surowców, przetwarzania energetycznych produktów ubocznych. W październiku 2006 roku czeska spółka pojawiła się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa CEZ prowadzi działalność w 2 elektrowniach jądrowych, 15 elektrowniach węglowych w Czechach, 3 elektrowniach węglowych za granicą, 34 elektrowniach wodnych, 2 elektrowniach wiatrowych i 1 elektrowni słonecznej. Spółka produkuje rocznie prawie 60 tys. GWH energii. CEZ jest największym odbiorcą węgla w Czechach. Energia elektryczna sprzedawane jest głównie na rynku krajowym, ale znacząca część kierowana jest także na eksport.

Potrzebują Państwo raportu dotyczącego tej firmy? USD 29,95 Sektor: Energetyka Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Energetyka | Produkcja Energii Elektrycznej z Paliw Kopalnych | Wytwarzanie Innej Energii Elektrycznej
Pozostała działalność: Wytwarzanie Energii Elektrycznej z Energii Słonecznej | Produkcja Energii Elektrycznej z Energii Wiatru
Dane Kontaktowe

Siedziba
Duhova 2/1444
Praha; Hlavní město Praha; Kod pocztowy: 140 53

Tel.: +42 (02) 110-41-
Fax: +42 (02) 110-42-

E-mail:
@cez.cz

Strona www:
http://www.cez.cz

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
27,000 (2016)
Liczba akcji:
Dostępne w zakupionym raporcie
Kapitał akcyjny:
Dostępne w zakupionym raporcie
Ratingi:
Dostępne w zakupionym raporcie
Władze firmy
Dostępne w zakupionym raporcie
Prezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Wiceprezes
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek zarządu
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek zarządu
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek zarządu
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa Republiki Czeskiej
69,78%

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost wyrażony w procentach* dla dwóch ostatnich lat oraz w walucie USD. Kompletne dane finansowe są dostępne w zakupionym raporcie.
Przychody netto ze sprzedaży
2,66%
Przychody ogółem
4,18%
Zysk z działalności operacyjnej
2,49%
EBITDA
5,18%
Zysk netto (strata netto)
35,88%
Aktywa ogółem
19,54%
Kapitał własny ogółem
17,18%
Marża z wyniku operacyjnego
-0,02%
Rentowność netto
2,33%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
1,87%
Wskaźnik długu do kapitału
-4,38%
Wskaźnik szybkiej płynności
-4,66%
Wskaźnik płynności gotówkowej
-9,84%
*wskaźniki wzrostu są zależne od aktualnych zmian kursu,
Wiadomości o firmie (nie uwzględnione w raporcie)
Wiadomości o sektorze (nie uwzględnione w raporcie)
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY