Łącznie
USD $0.00
 
 
Polska

Company Overview of CEZ a.s.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Sektor: Energetyka Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Duhova 2/1444
Praha; Hlavní město Praha; Map
Kod pocztowy: 140 53

Tel.: +420 21104
Fax: +420 21104

E-mail:
@cez.cz

Strona www:
http://www.cez.cz

Opis firmy
CEZ jest jedną z czołowych spółek na rynku energii elektrycznej w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Oprócz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, Grupa CEZ prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, informatyki, badań jądrowych, budowy i utrzymania infrastruktury energetycznej, wydobycia surowców, przetwarzania energetycznych produktów ubocznych. W październiku 2006 roku czeska spółka pojawiła się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa CEZ prowadzi działalność w 2 elektrowniach jądrowych, 15 elektrowniach węglowych w Czechach, 3 elektrowniach węglowych za granicą, 34 elektrowniach wodnych, 2 elektrowniach wiatrowych i 1 elektrowni słonecznej. Spółka produkuje rocznie prawie 60 tys. GWH energii. CEZ jest największym odbiorcą węgla w Czechach. Energia elektryczna sprzedawane jest głównie na rynku krajowym, ale znacząca część kierowana jest także na eksport.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Energetyka | Produkcja Energii Elektrycznej z Paliw Kopalnych
Pozostała działalność: Wytwarzanie Energii Elektrycznej z Energii Słonecznej | Produkcja Energii Elektrycznej z Energii Wiatru
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
27,000 (2016)
Liczba akcji:
()
Kapitał akcyjny:
()
Ratingi:
()
()
Data aktualizacji:
17 kwietnia 2018
Władze firmy
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Członek zarządu
Członek zarządu
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
69,77%
Other
Kluczowe Informacje Finansowe
2017 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 626,207,000
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Skonsolidowany
Wykresy Wyników Finansowych

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY