Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 9,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Wołoska 9
Warszawa; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 02-583
Tel.: +48 (22) 847, +48 (22) 276, +48 (22) 276
Fax: +48 (22) 852
Email: @dtpartners.pl
Strona www: http://www.dtpartners.pl

Pełna nazwa: PRA Group Polska Sp. z o.o.

Poprzednia nazwa: Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. (2014)
Debt Trading Partners Bis Sp. z o.o. (2016)

Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
EMISid: 3520694
PL DUNS: 425465332
NIP: 5213568112
KRS: 0000517951
REGON: 142406166
Data założenia: 2014

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności: Finanse i ubezpieczenia

Opis firmy

Debt Trading Partners Bis Sp. z o.o. działa na rynku od maja 2010r. Jest spółką zajmującą się kompleksową obsługą wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.Działalność spółki koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej.

Więcej

Podstawowe Informacje

Zatrudnienie ogółem:
()
Kapitał akcyjny:
()

Władze firmy

Prezes
Więcej

Szczegóły Struktury Własnościowej

100%

Kluczowe Statystyki

Wybierz Pozycje do wyświetlenia w formie wykresu. 2015 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 124,707
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Indywidualnie

Dane finansowe

Konkurenci - Polska

PLN | USD | EUR

Aktualności

Transakcje EMIS DealWatch

Planowane transakcje - DealMonitor

for 9,95 USD
Metody płatności to m.in.:
USD 9,95
Najnowsze dane finansowe: 2015
Metody płatności to m.in.:
Pełny raport dla tej spółki będzie można pobrać od razu po zakupie. Raport będzie zawierać:
Zestawienie danych spółki
Dane Kontaktowe
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Opis działalności
Podstawowe Informacje
Informacje dotyczące Cen Akcji
Władze firmy
Szczegóły Struktury Własnościowej
Spółki zależne i Stowarzyszone
Kluczowe Informacje Finansowe
Wykresy Wyników Finansowych
Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje
Najwięksi Konkurenci
Sprawozdania Finansowe
Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
EMIS - Analiza Kredytowa
Ocena EMIS Benchmark

- lub -

EMIS Profile Spółek są częścią większego serwisu informacyjnego, który łączy w sobie dane i analizy dotyczące spółek, sektorów oraz krajów na ponad 120 rynkach wschodzących na wyjątkowej platformie informacyjnej.

Jeżeli potrzebujesz szerokich i szczegółowych informacji z jednego lub wielu krajów, możesz być zainteresowany w subskrypcji. Poproś o demonstrację naszego pełnego serwisu i jeden z opiekunów klienta skontaktuje się z Tobą.

Zgłoś swoje zainteresowanie