Łącznie
USD $0.00
 
Polska

Company Overview of MOL Nyrt.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group Opis firmy

MOL jest czołową zintegrowaną firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtowa i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Akcje spółki MOL są notowane na Budapesztańskiej i na Luksemburgskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również i na GPW. Kwity depozytowe spółki sa notowane Lońdyńskie IOB oraz w postaci OTC w USA.

Need a report on this company? USD 29,95 Sektor: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Pobierz przykładowy raport
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych | Wydobycie ropy naftowej | Rafinerie ropy naftowej
Pozostała działalność: Wydobycie gazu ziemnego
Dane Kontaktowe

Siedziba
Október huszonharmadika utca 18
Budapest; Budapest; Kod pocztowy: 1117

Tel.: +361464
Fax: +361464

E-mail:
@mol.hu

Strona www:
http://www.mol.hu

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
24,986 (2016)
Liczba akcji:
Provided in the purchased report
Kapitał akcyjny:
Provided in the purchased report
Audytor:
Provided in the purchased report
Ratingi:
Provided in the purchased report
Data założenia:
01 stycznia 1991
Władze firmy
Provided in the purchased report
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Provided in the purchased report
Członek Rady Nadzorczej
Provided in the purchased report
Członek Rady Nadzorczej
Provided in the purchased report
Członek Rady Nadzorczej
Provided in the purchased report
Członek Rady Nadzorczej
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa Węgier
25,2%
MOL Nyrt.
9,78%
Oman Oil Company S.a.o.c.
7,14%
Spółki zależne
BHM Oil Invest Ltd (Cypr)
100%
BMN Investment Ltd (Cypr)
100%
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Węgry)
100%
Więcej

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Pobierz przykładowy raport
Kluczowe Informacje Finansowe
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Przychody netto ze sprzedaży
19,29%
Przychody ogółem
19,17%
Zysk z działalności operacyjnej
18,1%
EBITDA
10,73%
Zysk netto (strata netto)
29,02%
Aktywa ogółem
17,01%
Kapitał własny ogółem
29,48%
Marża z zysku operacyjnego
-0,09%
Rentowność netto
0,58%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
1,42%
Wskaźnik długu do kapitału
-16,52%
Wskaźnik szybki płynności
25,49%
Wskaźnik płynności gotówkowej
10,14%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
Industry News (Not included in report)
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY