Łącznie
USD $0.00
 
Polska

Informacje o firmie MOL Nyrt.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group Opis firmy

MOL jest czołową zintegrowaną firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtowa i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Akcje spółki MOL są notowane na Budapesztańskiej i na Luksemburgskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również i na GPW. Kwity depozytowe spółki sa notowane Lońdyńskie IOB oraz w postaci OTC w USA.

Potrzebują Państwo raportu dotyczącego tej firmy? USD 29,95 Sektor: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych | Wydobycie ropy naftowej | Rafinerie ropy naftowej
Pozostała działalność: Wydobycie gazu ziemnego
Dane Kontaktowe

Siedziba
Október huszonharmadika utca 18
Budapest; Budapest; Kod pocztowy: 1117

Tel.: +361464
Fax: +361464

E-mail:
@mol.hu

Strona www:
http://www.mol.hu

Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
24,986 (2016)
Liczba akcji:
Dostępne w zakupionym raporcie
Kapitał akcyjny:
Dostępne w zakupionym raporcie
Audytor:
Dostępne w zakupionym raporcie
Ratingi:
Dostępne w zakupionym raporcie
Data założenia:
01 stycznia 1991
Władze firmy
Dostępne w zakupionym raporcie
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek Rady Nadzorczej
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek Rady Nadzorczej
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek Rady Nadzorczej
Dostępne w zakupionym raporcie
Członek Rady Nadzorczej
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Skarb Państwa Węgier
25,2%
MOL Nyrt.
9,78%
Oman Oil Company S.a.o.c.
7,14%
Spółki zależne
BHM Oil Invest Ltd (Cypr)
100%
BMN Investment Ltd (Cypr)
100%
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Węgry)
100%
Więcej

Zawartość raportu

Dokonując zakupu raportu dla powyższej firmy będą mieli Państwo dostęp do pliku PDF zawierającego najnowsze dane dla 1% znajdujące się w bazie danych EMIS.

W celu przybliżenia Państwu formy dostarczanych informacji, mogą Państwo pobrać i zapoznać się z przykładowym raportem innej firmy.

Pobierz przykładowy raport
Kluczowe Informacje Finansowe
Roczny wzrost wyrażony w procentach* dla dwóch ostatnich lat oraz w walucie USD. Kompletne dane finansowe są dostępne w zakupionym raporcie.
Przychody netto ze sprzedaży
19,29%
Przychody ogółem
19,17%
Zysk z działalności operacyjnej
18,1%
EBITDA
10,73%
Zysk netto (strata netto)
29,02%
Aktywa ogółem
17,01%
Kapitał własny ogółem
29,48%
Marża z wyniku operacyjnego
-0,09%
Rentowność netto
0,58%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
1,42%
Wskaźnik długu do kapitału
-16,52%
Wskaźnik szybkiej płynności
25,49%
Wskaźnik płynności gotówkowej
10,14%
*wskaźniki wzrostu są zależne od aktualnych zmian kursu,
Wiadomości o firmie (nie uwzględnione w raporcie)
Wiadomości o sektorze (nie uwzględnione w raporcie)
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY