Łącznie
USD $0.00
 
 
Polska

Company Overview of MOL Nyrt.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest częścią ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Sektor: Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2017 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Október huszonharmadika utca 18
Budapest; Budapest; Map
Kod pocztowy: 1117

Tel.: +36 (1) 464
Fax: +36 (1) 464

E-mail:
@mol.hu

Strona www:
http://www.mol.hu

Opis firmy
MOL jest czołową zintegrowaną firmą w sektorze naftowo-gazowniczym w Środkowej Europie, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu (m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtowa i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES. Ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Akcje spółki MOL są notowane na Budapesztańskiej i na Luksemburgskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również i na GPW. Kwity depozytowe spółki sa notowane Lońdyńskie IOB oraz w postaci OTC w USA.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego | Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych | Rafinerie ropy naftowej
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
24,986 (2016)
Liczba akcji:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()
Ratingi:
()
()
Data założenia:
01 stycznia 1991
Data aktualizacji:
17 kwietnia 2018
Władze firmy
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Więcej
Szczegóły Struktury Własnościowej
Hungarian State
25,2%
Other
Kluczowe Informacje Finansowe
2017 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 4,231,700,000
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Skonsolidowany
Wykresy Wyników Finansowych

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY