Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Przyokopowa 33
Warszawa; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 01-208
Tel.: +48 (22) 244, +48 (12) 422
Fax: +48 (12) 411
Email: @noblesecurities.pl, ksiegowosc@noblesecurities.pl
Strona www: http://www.noblesecurities.pl

Pełna nazwa: Noble Securities S.A.

Poprzednia nazwa: Regionalny Dom Maklerski POLONIA S.A. ()
Dom Maklerski POLONIA NET S.A. (2009)

Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
EMISid: 2007805
PL DUNS: 422314617
NIP: 6760108427
KRS: 0000018651
REGON: 350647408
Data założenia: 2014

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności: Papiery Wartościowe, Kontrakty Towarowe, oraz Inne Inwestycje Finansowe i Działalność Powiązana

Opis firmy

NOBLE Securities SA od siedemnastu lat działała na polskim rynku kapitałowym. Spółka prowadzi działalność maklerską pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o zezwolenie z dnia 27 grudnia 1993 roku.

Więcej

Podstawowe Informacje

Zatrudnienie ogółem:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()

Władze firmy

Prezes
Więcej

Szczegóły Struktury Własnościowej

Kluczowe Statystyki

Wybierz Pozycje do wyświetlenia w formie wykresu. 2015 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 532,102
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Indywidualnie

Dane finansowe

Konkurenci - Polska

PLN | USD | EUR

Aktualności

Transakcje EMIS DealWatch

Planowane transakcje - DealMonitor

for 29,95 USD
Metody płatności to m.in.:
USD 29,95
Najnowsze dane finansowe: 2015
Metody płatności to m.in.:
Pełny raport dla tej spółki będzie można pobrać od razu po zakupie. Raport będzie zawierać:
Zestawienie danych spółki
Dane Kontaktowe
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Opis działalności
Podstawowe Informacje
Informacje dotyczące Cen Akcji
Władze firmy
Szczegóły Struktury Własnościowej
Spółki zależne i Stowarzyszone
Kluczowe Informacje Finansowe
Wykresy Wyników Finansowych
Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje
Najwięksi Konkurenci
Sprawozdania Finansowe
Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
EMIS - Analiza Kredytowa
Ocena EMIS Benchmark

- lub -

EMIS Profile Spółek są częścią większego serwisu informacyjnego, który łączy w sobie dane i analizy dotyczące spółek, sektorów oraz krajów na ponad 120 rynkach wschodzących na wyjątkowej platformie informacyjnej.

Jeżeli potrzebujesz szerokich i szczegółowych informacji z jednego lub wielu krajów, możesz być zainteresowany w subskrypcji. Poproś o demonstrację naszego pełnego serwisu i jeden z opiekunów klienta skontaktuje się z Tobą.

Zgłoś swoje zainteresowanie