Polska

Noble Securities S.A.

Raport EMIS FIRMY EMIS jest spółką holdingową Euromoney Institutional Investor plc USD 19,99 Sektor: Papiery Wartościowe, Kontrakty Towarowe, oraz Inne Inwestycje Finansowe i Działalność Powiązana Dostępne wersje językowe: Angielski & Polski Format: Pobierz PDF Najnowsze dane finansowe: 2015 Kup cały raport

Co zawiera raport?

Raport zawiera wszystkie dostępne informacje na temat tej firmy znajdujące się w bazie danych EMIS. Spis treści po prawej stronie wskazuje kategorie danych, które będą włączone do twojego raportu przy zakupie.

Pobierz przykładowy raport

Zestawienie danych spółki (Niedostępna zawartość zostanie dostarczona po zakupieniu raportu)

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Przyokopowa 33
Warszawa; Mazowieckie; Map
Kod pocztowy: 01-208

Tel.: +48 (22) 244, +48 (12) 422
Fax: +48 (12) 411

Email:
@noblesecurities.pl, ksiegowosc@noblesecurities.pl

Strona www:
http://www.noblesecurities.pl

Opis firmy
NOBLE Securities SA od siedemnastu lat działała na polskim rynku kapitałowym. Spółka prowadzi działalność maklerską pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o zezwolenie z dnia 27 grudnia 1993 roku.
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Papiery Wartościowe, Kontrakty Towarowe, oraz Inne Inwestycje Finansowe i Działalność Powiązana
Podstawowe Informacje
Zatrudnienie ogółem:
180 (2016)
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()
Data założenia:
12 czerwca 2014
Data aktualizacji:
20 grudnia 2017
Władze firmy
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Szczegóły Struktury Własnościowej
Getin Noble Bank S.A. (Warszawa)
100%
Kluczowe Informacje Finansowe
2015 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 532,102
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Indywidualnie
Wykresy Wyników Finansowych
Najwięksi Konkurenci

Sprawozdania Finansowe

Roczne Sprawozdania
DOSTĘP dla przedsiębiortw

Jeżeli potrzebują Państwo regularnego dostępu do informacji o firmie, powinni Państwo rozważyć subskrypcje pełnej usługi EMIS.

Profile spółek EMIS są częścią większego serwisu informacyjnego, który obejmuje dane i analizy dotyczące firm, sektorów oraz krajów z ponad 125 rynków wschodzących na jednej unikalnej platformie informacyjnej.

POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY

Aby wyświetlić więcej informacji, POPROŚ O DOSTĘP TESTOWY