Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 9,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Dane Kontaktowe

Siedziba
Ul. Szarych Szeregów 23a
Poznań; Wielkopolskie ; Map
Kod pocztowy: 60-462
Tel.: +48 (61) 856, +48 (61) 631, +48 (61) 647, +48 (61) 856
Fax: +48 (61) 852
Email: @sgb.pl, kadry@sgb.pl
Strona www: http://www.sgbbank.com.pl

Pełna nazwa: SGB Bank S.A.

Poprzednia nazwa: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. ()

Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
EMISid: 1454387
PL DUNS: 422131326
NIP: 7770005362
KRS: 0000058205
REGON: 004848247
Data założenia: 2001

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności: Bankowość komercyjna i pozostałe usługi związane z pośrednictwem finansowym

Opis firmy

SGB-Bank S.A. dawniej Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - jest największym zrzeszeniem banków spółdzielczych w Polsce, liczące 556 placówek, zlokalizowanych w woj. wiekopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Sieć bankomatów banku liczy 58 jednostek. Placówki banku swoją ofertę usług bankowych kierują głównie do klientów indywidualnych, firm i gospodarstw rolniczych. W ofercie znajdują się kredyty, konta, lokaty, karty kredytowe, ubezpieczenia, leasing, poręczenia.

Więcej

Podstawowe Informacje

Zatrudnienie ogółem:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()

Export-Import

2006: Eksport tys.
Rynki eksportu ('000)

Unia Europejska

Władze firmy

Prezes
Więcej

Kluczowe Statystyki

Wybierz Pozycje do wyświetlenia w formie wykresu. 2015 Y
Przychód netto z odsetek
Przychody netto z opłat i prowizji
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 13,771,992
Kredyty i pożyczki wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów
Kapitał własny ogółem
Dynamika aktywów ogółem
Dynamika przychodu netto z odsetek
Wskaźnik kosztów wobec przychodów
Udział kredytów i pożyczek do depozytów
Udział kredytów i pożyczek do aktywów
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Indywidualnie

Dane finansowe

Konkurenci - Polska

PLN | USD | EUR

Aktualności

Transakcje EMIS DealWatch

Planowane transakcje - DealMonitor

for 9,95 USD
Metody płatności to m.in.:
USD 9,95
Najnowsze dane finansowe: 2015
Metody płatności to m.in.:
Pełny raport dla tej spółki będzie można pobrać od razu po zakupie. Raport będzie zawierać:
Zestawienie danych spółki
Dane Kontaktowe
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Opis działalności
Podstawowe Informacje
Informacje dotyczące Cen Akcji
Władze firmy
Szczegóły Struktury Własnościowej
Spółki zależne i Stowarzyszone
Kluczowe Informacje Finansowe
Wykresy Wyników Finansowych
Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje
Najwięksi Konkurenci
Sprawozdania Finansowe
Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
EMIS - Analiza Kredytowa
Ocena EMIS Benchmark

- lub -

EMIS Profile Spółek są częścią większego serwisu informacyjnego, który łączy w sobie dane i analizy dotyczące spółek, sektorów oraz krajów na ponad 120 rynkach wschodzących na wyjątkowej platformie informacyjnej.

Jeżeli potrzebujesz szerokich i szczegółowych informacji z jednego lub wielu krajów, możesz być zainteresowany w subskrypcji. Poproś o demonstrację naszego pełnego serwisu i jeden z opiekunów klienta skontaktuje się z Tobą.

Zgłoś swoje zainteresowanie