Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Dane Kontaktowe

Siedziba
Al. Zwycięstwa 253
Gdynia; Pomorskie; Map
Kod pocztowy: 81-525
Tel.: +48 (58) 742, +48 (58) 742, +48 (58) 624
Fax: +48 (58) 742
Email: @vectra.pl, kontakt@vectra.pl, sekretariat@vectra.pl
Strona www: http://www.vectra.pl

Pełna nazwa: Vectra S.A.

Poprzednia nazwa: Cable Com S.A. (2004)

Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
EMISid: 2010665
PL DUNS: 422421185
NIP: 5862040690
KRS: 0000089460
REGON: 170801142
Data założenia: 2004

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności: Telekomunikacja stacjonarna | Telekomunikacja bezprzewodowa (z wyłączeniem satelitarnej)

Opis firmy

Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do mediów elektronicznych. Jest drugim w Polsce operatorem kablowym pod względem liczby abonentów i dostawcą usługi triple play. Zakres działalności Grupy Kapitałowej Vectra to: telewizja kablowa - w tym dostęp do programów telewizyjnych w wersji cyfrowej oraz w standardzie HD, szerokopasmowy dostęp do internetu – tradycyjny kablowy oraz mobilny poprzez modem USB, telefonia stacjonarna bazująca na technologii cyfrowej.

Więcej

Podstawowe Informacje

Zatrudnienie ogółem:
()
Kapitał akcyjny:
()
Audytor:
()

Ocena EMIS Benchmark

Wyświetl wszystkie parametry w Ocenie Benchmark

Export-Import

2017: Import tys.
Rynki importu ('000)

Chiny
Norwegia
USA
Szwajcaria

Władze firmy

Prezes
Więcej

Kluczowe Statystyki

Wybierz Pozycje do wyświetlenia w formie wykresu. 2015 Y
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ogółem
Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA
Zysk netto (strata netto)
Aktywa ogółem 1,137,587
Kapitał własny ogółem
Marża z zysku operacyjnego
Rentowność netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik długu do kapitału
Wskaźnik szybki płynności
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uwaga: wartości w tys.. Sprawozdanie: Zaudytowany, Indywidualnie

Dane finansowe

Konkurenci - Polska

PLN | USD | EUR

Aktualności

Transakcje EMIS DealWatch

Planowane transakcje - DealMonitor

for 29,95 USD
Metody płatności to m.in.:
USD 29,95
Najnowsze dane finansowe: 2015
Metody płatności to m.in.:
Pełny raport dla tej spółki będzie można pobrać od razu po zakupie. Raport będzie zawierać:
Zestawienie danych spółki
Dane Kontaktowe
Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Opis działalności
Podstawowe Informacje
Informacje dotyczące Cen Akcji
Władze firmy
Szczegóły Struktury Własnościowej
Spółki zależne i Stowarzyszone
Kluczowe Informacje Finansowe
Wykresy Wyników Finansowych
Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje
Najwięksi Konkurenci
Sprawozdania Finansowe
Roczne Sprawozdania
Wskaźniki Finansowe
EMIS - Analiza Kredytowa
Ocena EMIS Benchmark

- lub -

EMIS Profile Spółek są częścią większego serwisu informacyjnego, który łączy w sobie dane i analizy dotyczące spółek, sektorów oraz krajów na ponad 120 rynkach wschodzących na wyjątkowej platformie informacyjnej.

Jeżeli potrzebujesz szerokich i szczegółowych informacji z jednego lub wielu krajów, możesz być zainteresowany w subskrypcji. Poproś o demonstrację naszego pełnego serwisu i jeden z opiekunów klienta skontaktuje się z Tobą.

Zgłoś swoje zainteresowanie