REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

100mega Slovakia s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál
Plné meno: 100mega Slovakia s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 02. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

100mega Slovakia s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 23. júl 2008. Firma momentálne zamestnáva 3 - 4 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti 100mega Slovakia s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy 100mega Slovakia s.r.o. sa v roku 2019 znížila o 1,24%

Ústredie
Estónska 43
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82107

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. júl 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,51%
Celkové prevádzkové výnosy
6,55%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-80,35%
EBITDA
-73%
Čistý zisk (strata)
-85,67%
Spolu Majetok
-20,25%
Vlastné imanie
11,9%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,38%
Net Profit Margin
-1,24%
Return on Equity (ROE)
69,5%
Quick Ratio
-0,69%
Cash Ratio
-0,17%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?