REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

A-Z Lokomat, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Logging
Plné meno: A-Z Lokomat, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 03. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

A-Z Lokomat, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Zvolen. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 24. október 1994. Firma momentálne zamestnáva 25 - 49 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti A-Z Lokomat, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy A-Z Lokomat, s.r.o. sa v roku 2018 zlepšila o 0,17%

Ústredie
Moyzesova 7883/39
Zvolen; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 96001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
24. október 1994
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
10,08%
Celkové prevádzkové výnosy
16,32%
Prevádzkový zisk (EBIT)
5,74%
EBITDA
3,33%
Čistý zisk (strata)
105,74%
Spolu Majetok
5,83%
Vlastné imanie
2,68%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,07%
Net Profit Margin
0,17%
Return on Equity (ROE)
1,31%
Debt to Equity Ratio
5,87%
Quick Ratio
-0,03%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?