REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

AGRO CS Slovakia, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ťažba a úprava nekovových nerastných surovín | Výroba hnojív
Plné meno: AGRO CS Slovakia, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 29. júl 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. vznikla v máji 2000. AGRO CS Slovakia, a.s. je producentom záhradníckych substrátov na Slovensku. Sortiment produktov je však oveľa väčší: substráty, kryštalické, kvapalné, organické, organicko-minerálne a dlhodobopôsobiace hnojivá, dekoračné materiály, trávnikový program a prípravky na ochranu rastlín. Dnes je AGRO CS Slovakia najväčším producentom pestovateľských substrátov na Slovensku.

Ústredie
Nám. Republiky 5
Lučenec; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 98401

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.agrocs.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
09. jún 2000
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
75%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
8,39%
Celkové prevádzkové výnosy
8,51%
Prevádzkový zisk (EBIT)
15,15%
EBITDA
30,56%
Čistý zisk (strata)
18,34%
Spolu Majetok
17,16%
Vlastné imanie
8,24%
Operating Profit Margin (ROS)
0,38%
Net Profit Margin
0,39%
Return on Equity (ROE)
0,73%
Debt to Equity Ratio
22,51%
Quick Ratio
0,48%
Cash Ratio
-0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?