REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Agropotravinárske Družstvo Malčice (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Oilseed and Grain Combination Farming
Plné meno: Agropotravinárske Družstvo Malčice Dátum aktualizácie firmy: 09. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Agropotravinárske Družstvo Malčice je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Malčice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 25. september 1995. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Agropotravinárske Družstvo Malčice klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Agropotravinárske Družstvo Malčice sa v roku 2019 znížila o 1,81%

Ústredie
Malčice 072 06
Malčice; PSČ - Poštové smerové číslo: 07206

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
25. september 1995
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-17,6%
Celkové prevádzkové výnosy
-14,77%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-23,58%
EBITDA
-18,49%
Čistý zisk (strata)
-27,18%
Spolu Majetok
22,18%
Vlastné imanie
19,87%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,59%
Net Profit Margin
-1,81%
Return on Equity (ROE)
-10,32%
Debt to Equity Ratio
25,73%
Quick Ratio
0,11%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?