REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Poisťovacie služby
Plné meno: Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 29. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. je komerčnou univerzálnou poisťovňou pôsobiacou na Slovensku. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy klientov v regióne strednej a východnej Európy. Ponúka celú škálu poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov.

Ústredie
Dostojevského rad 4
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81574

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.allianzsp.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
12. november 1991
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
99,61%
Dcérske spoločnosti
Nadácia Allianz
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý výnos z poistného
3,85%
Spolu Majetok
5,96%
Vlastné imanie
36,02%
Return on Equity (ROE)
-2,95%
Koeficient straty
-4,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?