REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Angel Telecom s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Book Publishers
Plné meno: Angel Telecom s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 13. máj 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Angel Telecom s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Komárno. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 29. október 2003. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Angel Telecom s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala

Ústredie
Námestie Kossutha 3087
Komárno; Nitriansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 94501

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
29. október 2003
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
41,26%
Celkové prevádzkové výnosy
41,28%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
49,26%
Vlastné imanie
-58,25%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Quick Ratio
n/a
Cash Ratio
n/a

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?