REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

BPT LEASING, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Sales Financing
Plné meno: BPT LEASING, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 26. december 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

BPT LEASING, a.s. pôsobí na trhu od roku 1993. Predmetom podnikania je financovanie potrieb firemnej klientely formou finančných lízingov a úverov, hlavne v oblasti dopravy, počítačových technológií a strojných zariadení, ako aj vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta. Od založenia je aktívnym členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Ústredie
Drieňová 34
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
15. september 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-39,96%
Celkové prevádzkové výnosy
-38,07%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
0,83%
Spolu Majetok
2,92%
Vlastné imanie
3,72%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
34,02%
Return on Equity (ROE)
-0,1%
Debt to Equity Ratio
0,01%
Quick Ratio
152,83%
Cash Ratio
58,61%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?