REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Bibby Factoring Slovakia, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: All Other Nondepository Credit Intermediation
Plné meno: Bibby Factoring Slovakia, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 25. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Bibby Factoring Slovakia, a.s. je slovenská faktoringová spoločnosť ktorá pôsobí od roku 2006 a patrí medzi najväčšími na trhu. Je súčasťou britskej faktoringovej spoločnosti s globálnou pôsobnosťou Bibby Financial Services.

Ústredie
Prievozská 4D
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.e-faktoring.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
22. november 2006
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
19,7%
Celkové prevádzkové výnosy
7,05%
Prevádzkový zisk (EBIT)
17,51%
EBITDA
17,43%
Čistý zisk (strata)
8,39%
Spolu Majetok
24,2%
Vlastné imanie
14,41%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,8%
Net Profit Margin
-2,41%
Return on Equity (ROE)
-1,3%
Debt to Equity Ratio
249,84%
Quick Ratio
-0,01%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?