REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Bioforest, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Logging
Plné meno: Bioforest, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 05. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Bioforest, s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Lietava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 06. jún 2012. Firma momentálne zamestnáva 5 - 9 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Bioforest, s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Bioforest, s.r.o. sa v roku 2018 znížila o 2,3%

Ústredie
Lietavská Závadka 48
Lietava; PSČ - Poštové smerové číslo: 01318

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
06. jún 2012
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
50%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
37,22%
Celkové prevádzkové výnosy
67,26%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-33,38%
EBITDA
-4,22%
Čistý zisk (strata)
-33,89%
Spolu Majetok
9,77%
Vlastné imanie
22,36%
Operating Profit Margin (ROS)
-2,95%
Net Profit Margin
-2,3%
Return on Equity (ROE)
-33,9%
Debt to Equity Ratio
-107,07%
Quick Ratio
0,28%
Cash Ratio
0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?