REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Bratislavská teplárenská, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Rozvod vody, kanalizácie a ďalšie systémy | Výroba elektrickej energie z fosílnych palív
Plné meno: Bratislavská teplárenská, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 07. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Bratislavská teplárenská, a. s. vznikla 1. novembra 2001 rozčlenením bývalého štátneho podniku Západoslovenské energetické závody Bratislava. V súčasnosti pokrýva približne 45% trhu s tepelnou energiou v rámci hlavného mesta - Bratislavy. Popri výrobe tepla a elektriny zabezpečuje hospodárne prevádzkovanie sústav centralizovaného zásobovania teplom.

Ústredie
Turbínová 3
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82905

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.batas.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. november 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
6,05%
Celkové prevádzkové výnosy
-5,72%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-91,72%
EBITDA
-36,35%
Čistý zisk (strata)
13,1%
Spolu Majetok
1,9%
Vlastné imanie
-3,26%
Operating Profit Margin (ROS)
-4,19%
Net Profit Margin
0,25%
Return on Equity (ROE)
0,38%
Debt to Equity Ratio
-1,54%
Quick Ratio
-0,01%
Cash Ratio
-0,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?