REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Bukóza Export-import, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Služby pre podporu podnikania
Plné meno: Bukóza Export-import, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 30. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Bukóza Export-Import, a.s. je členom skupiny Bukóza Holding, ktorá sa zaoberá komplexným spracovaním drevnej hmoty, prevažne buka, chemickým a mechanickým spôsobom. BUKÓZA Export-Import bola založená v roku 1997 za účelom zabezpečenia komplexného obchodného servisu a obchodných aktivít pre celú skupinu spoločností Bukóza Holding. Jednotka sa špecializuje v oblastiach nákupu a predaja.

Ústredie
Hencovská 2073
Hencovce; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 09302

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.bukoza.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. apríl 1997
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-10,11%
Celkové prevádzkové výnosy
-9,88%
Prevádzkový zisk (EBIT)
64,85%
EBITDA
46,48%
Čistý zisk (strata)
128,93%
Spolu Majetok
-9,55%
Vlastné imanie
-6,08%
Operating Profit Margin (ROS)
0,21%
Net Profit Margin
0,21%
Return on Equity (ROE)
13,23%
Debt to Equity Ratio
9,74%
Quick Ratio
0%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?