REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

CHIRANA T.Injecta, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Medical, Dental, and Hospital Equipment and Supplies Merchant Wholesalers | Surgical and Medical Instrument Manufacturing
Plné meno: CHIRANA T.Injecta, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 18. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

CHIRANA T. Injecta, a.s. je pokračovateľom tradície výroby injekčnej techniky v Starej Turej. Počiatky tejto výroby siahajú do roku 1947. Na počiatku stáli klasické injekčné striekačky a ihly pre viacnásobné použitie, ku ktorým sa postupne pripájali nové a nové výrobky. Súčasný sortiment výrobkov sa orientuje hlavne na oblasť jednorazovej injekčnej techniky. Spoločnosť predáva svoje výrobky takmer v 20-tich krajinách po celom svete.

Ústredie
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
Stará Turá; Trenčiansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 91601

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.t-injecta.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
21. jún 2007
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
92,3%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
4,6%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
3,1%
Dcérske spoločnosti
CHIRANA T. Injecta CZ, spol. s r.o. (Česká republika)
100%
Chirana Sterii a.s. Stará Turýá
100%
Vitrex Medical, A/S, DK
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
35,96%
Celkové prevádzkové výnosy
32,62%
Prevádzkový zisk (EBIT)
488,6%
EBITDA
5,18%
Čistý zisk (strata)
48,9%
Spolu Majetok
10,96%
Vlastné imanie
4,62%
Operating Profit Margin (ROS)
1,08%
Net Profit Margin
0,29%
Return on Equity (ROE)
1,3%
Debt to Equity Ratio
-1,77%
Quick Ratio
0,47%
Cash Ratio
0,02%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?