REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

COLAS Slovakia, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Dodávatelia a výrobcovia stavebných materiálov a prác | Stavba nebytových budov | Výstavba diaľníc, ciest a mostov
Plné meno: COLAS Slovakia, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 13. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva a vodohospodárskych stavieb. Spoločnosť sídli v Košiciach, ďalšie organizačné jednotky sú rozmiestnené v Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Realizuje stavby v rámci celého Slovenska, pôsobí tiež na stavebnom trhu v Českej republike a Maďarsku.

Ústredie
Priemyselná 6
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04245

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: https://www.colas-sk.sk/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-28,72%
Celkové prevádzkové výnosy
-28,72%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
38,9%
Vlastné imanie
180,5%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Quick Ratio
-0,34%
Cash Ratio
-0,2%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?