REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Potraviny a obchody s nápojmi
Plné meno: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Dátum aktualizácie firmy: 12. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Od 1.6.2003 družstvo zmenilo obchodné meno na - COOP Jednota Brezno, SD a tým sa názvom pripojilo k systému spotrebných družstiev na Slovensku. Hlavným predmetom činnosti je maloobchod a veľkoobchod s potravinami a nápojmi na priamu spotrebu.

Ústredie
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52
Brezno; Banskobystrický; PSČ - Poštové smerové číslo: 97701

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.coop.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. september 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
0,16%
Celkové prevádzkové výnosy
0,22%
Prevádzkový zisk (EBIT)
10,94%
EBITDA
4,69%
Čistý zisk (strata)
13,5%
Spolu Majetok
3,27%
Vlastné imanie
1,3%
Operating Profit Margin (ROS)
0,03%
Net Profit Margin
0,03%
Return on Equity (ROE)
0,21%
Debt to Equity Ratio
13,39%
Quick Ratio
-0,02%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?