REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Československá Obchodná Banka, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Československá Obchodná Banka, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 09. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Československá obchodná banka, a.s. má dlhou tradíciu na Slovensku ešte z doby Československa. V samostatnom slovenskom štátu ČSOB pôsobila pobočka Československej obchodní banky Praha do roku 2008, keď bol založený samostatný právny subjekt. V roku 2009 sa ČSOB SR zlúčila s spoločnosťou ISTORBANK, a.s. Československá obchodná banka ponuka široké spektrum bankových služieb pre všetky druhy zákazníkov.

Ústredie
Žižkova 11
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. január 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
ČSOB Leasing, a.s.
100%
ČSOB Nadácia
100%
ČSOB Real, s. r. o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
-3,25%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
7,42%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-55,95%
Čistý zisk (strata)
-4,51%
Spolu Majetok
5,82%
Úvery a zálohy za klientov
7,45%
Záväzky voči klientom
2,25%
Vlastné imanie
0,1%
Podiel úverov ku vkladom
0,8%
Podiel úverov a aktiv
2,11%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?