REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Čsob Leasing, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Sales Financing
Plné meno: Čsob Leasing, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 09. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

ČSOB Leasing je súčasťou finančnej skupiny KBC Group a je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky so 100 % kapitálovou previazanosťou s ČSOB, a.s. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1996 ako univerzálna lízingová spoločnosť. Ponúka financovanie osobných, úžitkových, nákladných vozidiel a dopravnej techniky, ako aj financovanie strojov, technológií a zariadení. Spoločnosť ponúka široké portfólio produktov - finančný a operatívny lízing, splátkový predaj a tiež spotrebný úver.

Ústredie
Žižkova 11
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81510

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.csobleasing.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. december 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
27,2%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
68,31%
Prevádzkový zisk (EBIT)
33,06%
Čistý zisk (strata)
21,14%
Spolu Majetok
34,54%
Úvery a zálohy za klientov
28,75%
Záväzky voči klientom
72,22%
Vlastné imanie
36,5%
Podiel úverov ku vkladom
331,3%
Podiel úverov a aktiv
6,67%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?