REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Čsob Stavebná Sporiteľňa, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Commercial Banking
Plné meno: Čsob Stavebná Sporiteľňa, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 27. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

ČSOB stavebná sporiteľňa bola založená v roku 2000 a je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, 100%-nou dcérskou spoločnosťou Československej obchodnej banky, a.s. ČSOB Finančná skupina poskytuje široký rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. Pod jednou strechou ponúka bankové služby, poistenie, investovanie, viaceré typy financovania, stavebné sporenie, úvery, dôchodkové zabezpečenie, lízing, faktoring a ďalšie služby.

Ústredie
Žižkova 11
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 81102

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.csob.sk/sp/

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
08. november 2000
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čistý úrokový výnos
8,12%
Čistý výnos z poplatkov a provízií
-15,84%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-67,48%
Čistý zisk (strata)
216,49%
Spolu Majetok
-10,73%
Úvery a zálohy za klientov
-7,94%
Záväzky voči klientom
-12,42%
Vlastné imanie
4,77%
Koeficient nákladov súvisiace s príjmami
-17,38%
Podiel úverov ku vkladom
3,56%
Podiel úverov a aktiv
1,99%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?