REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

DATALAN, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál | Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Plné meno: DATALAN, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 14. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť DATALAN je poskytovateľ komplexných IT služieb v oblasti softvérových riešení, info-komunikačných riešení, outsourcingu IT a taktiež konzultácií v oblasti ICT. Spoločnosť bola založená v roku 1990 ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), v roku 2001 sa stala akciovou spoločnosťou. Je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2000 a systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004. Hlavnými klientmi sú spoločnosti z oblasti telekomunikácií, priemyslu, finančné inštitúcie a organizácie verejného sektora. Spoločnosť sídli v Bratislave, pobočky má v Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach a Žiline.

Ústredie
Krasovského 14
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.datalan.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-10,25%
Celkové prevádzkové výnosy
-9,83%
Prevádzkový zisk (EBIT)
45,93%
EBITDA
-5,59%
Čistý zisk (strata)
-38%
Spolu Majetok
-0,91%
Vlastné imanie
-7,07%
Operating Profit Margin (ROS)
0,82%
Net Profit Margin
-0,68%
Return on Equity (ROE)
-6,19%
Debt to Equity Ratio
6,87%
Quick Ratio
0,05%
Cash Ratio
-0,06%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?