REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Káblové a ostatné predplatené programy | Satelitné telekomunikácie | Pevné telekomunikačné služby
Plné meno: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 20. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom televíznych káblových rozvodov, digitálnej satelitnej televízie a internetu. Spoločnosti sa podarilo vybudovať siete takmer v každom regióne Slovenska. DIGI SLOVAKIA pôsobí v mestách Handlová, Komárno, Košice, Prievidza, Ružomberok, Senica, Šaľa, Žiad nad Hronom, Brezno a Bratislava.

Ústredie
Röntgenova 26
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 85101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.digislovakia.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
30. október 1996
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
SLOVCABLE, s.r.o.
92,3%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
0,98%
Celkové prevádzkové výnosy
-0,87%
Prevádzkový zisk (EBIT)
3,98%
EBITDA
4,39%
Čistý zisk (strata)
0,72%
Spolu Majetok
10,56%
Vlastné imanie
21,09%
Operating Profit Margin (ROS)
0,56%
Net Profit Margin
-0,03%
Return on Equity (ROE)
-3,52%
Quick Ratio
0,37%
Cash Ratio
0,38%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?