REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Electric Bulk Power Transmission and Control | Electric Power Distribution
Plné meno: ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 06. november 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť Energy Trading Company zahájila svoju činnosť v roku 2001. Jej hlavné zameranie predstavuje obchod s elektrickou energiou a jej derivátmi. Hlavný dôraz kladie na aktivity na energetickom trhu strednej a východnej Európy. Dodávky koncovým podnikateľským zákazníkom na území ČR i SR sú zabezpečované prostredníctvom jej dcérskych spoločností.

Ústredie
Wilsonovo nábr. 64
Nitra; Nitriansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 94901

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.energytrading.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
10. september 2001
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
47,5%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
47,5%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
5%
Dcérske spoločnosti
ETC - ENERGY TRADING, s.r.o. (Česká republika)
100%
ETC Energia Kereskedo Kft. (Maďarsko)
ETC, d.o.o. (Chorvátsko)
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-23,02%
Celkové prevádzkové výnosy
-27,36%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
n/a
Čistý zisk (strata)
178,93%
Spolu Majetok
-9,02%
Vlastné imanie
11,6%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
1,24%
Return on Equity (ROE)
10,4%
Debt to Equity Ratio
25,32%
Quick Ratio
0,17%
Cash Ratio
0,21%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?