Slovensko

Eurocast Košice, s.r.o.

EMIS Firemná správa EMIS je súčasťou spoločnosti Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Odvetvia: Zlievárne Existuje v: Anglický & Slovenský Formát súboru: Stiahnutie PDF Najnovšie finančné údaje: Zaplatiť za celý obsah

Čo zahŕňa?

Táto správa obsahuje všetky dostupné informácie o tejto spoločnosti z databázy EMISu, ktorá poskytuje firemné informácie. Vpravo uvidíte obsah, ktorý označuje kategórie informácií, ktoré budú zahrnuté vo vašej zostave pri nákupe.

Stiahnutie ukážkovej správy

Štandardný report (Uzamknutý obsah bude uvedený v zakúpenej správe)

Kontakty

Ústredie
Vstupný areál U.S.Steel
Košice ; Košický ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 04454

Tel: (+4219) 1855
Fax: (+4215) 5673

email:
@eurocast.sk

Web:
http://www.eurocast.sk

Popis spoločnosti
EUROCAST Košice, s.r.o. je spoločnosť orientovaná na metalurgickú výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatin s vysokými požiadavkami na kvalitu finálnej produkcie. 1.1.2006 došlo na základe marketingovej stratégie nového vlastníka k zmene obchodného mena spoločnosti na EUROCAST Košice s.r.o. Spoločnosť získala Potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatín pre železničné koľajové vozidlá Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia.
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Hlavné obory činnosti: Zlievárne
Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
288 (2016)
Základné imanie:
()
Finanční auditori:
()
Dátum vzniku spoločnosti:
12. marec 2004
Dátum aktualizácie firmy:
06. január 2018
Vrcholový manažment
Konateľ
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Silbitz Group GmbH
100%
Hlavné finančné ukazovatele
2016 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 21,980
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Auditované, Jednotlivé
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, EMIS databáza.
Grafy Finančných ukazovateľov
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka

EMIS Kreditné analýzy

EMIS Benchmark Score

Latest News (Not included in the report)

Prístup k informáciám o spoločnostiach

Keby ste potrebovali pravidelný a stály prístup k informáciám o spoločnosti, mali by ste zvážiť predplatné plné služby EMISu.

EMIS firemné profily je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajiny a poskytuje analýzy pre viac ako 125 rozvíjajúcich sa krajinách.

Požiadajte o demoverziu

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu