Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Kontakty

Ústredie
Vstupný areál U.S.Steel
Košice ; Košický ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 04454
Tel: (+4219) 1855
Fax: (+4215) 5673
email: @eurocast.sk
Web: http://www.eurocast.sk

Plné meno: EUROCAST Košice, s.r.o.

Predchádzajúce meno: PROFI factory, s.r.o. (2005)
VSŽ Foundry, s.r.o. (2005)

Stav: Verejne neobchodovateľné
Právna forma spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav firmy: Činná
EMISid: 2379971
SK-ICO: 36577707
Dátum vzniku spoločnosti: 12. mar 04

Hlavné obory činnosti

Hlavné obory činnosti: Zlievárne

Hlavné produkty

odliatky

Popis spoločnosti

EUROCAST Košice, s.r.o. je spoločnosť orientovaná na metalurgickú výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatin s vysokými požiadavkami na kvalitu finálnej produkcie. 1.1.2006 došlo na základe marketingovej stratégie nového vlastníka k zmene obchodného mena spoločnosti na EUROCAST Košice s.r.o. Spoločnosť získala Potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatín pre železničné koľajové vozidlá Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia.

Viac

Základné informácie

Základné imanie:
()

EMIS Benchmark Score

Zobraziť všetky parametre Benchmark Score

Vrcholový manažment

Konateľ

Detaily o vlastníctve

Silbitz Group GmbH
100%

Kľúčové štatistiky

Vybrať položky zmapovať je. 2015 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 18,341
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Neauditovaný, Jednotlivé
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, EMIS databáza.

Financie

Súťažiaci - Slovensko

EUR | USD

Spravodajstvo

EMIS DealWatch obchody

DealMonitor zámery

for 29,95 USD
Spôsoby platby zahŕňajú::
USD 29,95
Najnovšie finančné údaje:
Spôsoby platby zahŕňajú::
Celý obsah tejto firemné správy môžete stiahnuť ihneď po vašej objednávke. Táto správa obsahuje:
Štandardný report
Kontakty
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Popis činnosti
Základné informácie
Informácia o akciovej cene
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Dcérske a pridružené spoločnosti
Hlavné finančné ukazovatele
Grafy Finančných ukazovateľov
Najnovšie M&A a ECM obchody
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti
Účtovná závierka
Ročná účtovná závierka
Pomerové ukazovatele
EMIS Kreditné analýzy
EMIS Benchmark Score

- alebo -

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o rôznych krajinách, možno Vás bude zaujímať prihlásenie k odberu našich služieb.Požiadajte o ukážku všetkých našich služieb a potom Vás bude kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Zaregistrujte svoj záujem