REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Edymax Europe s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Employment Placement Agencies
Plné meno: Edymax Europe s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 25. január 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Edymax Europe s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bardejov. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 27. november 2008. Firma momentálne zamestnáva 250 - 499 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Edymax Europe s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Edymax Europe s. r. o. sa v roku 2018 zlepšila o 2%

Ústredie
Hurbanova 21
Bardejov; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 08501

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
27. november 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
70%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15%
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
15%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
30,57%
Celkové prevádzkové výnosy
83,5%
Prevádzkový zisk (EBIT)
110,13%
EBITDA
102,62%
Čistý zisk (strata)
141,23%
Spolu Majetok
6,66%
Vlastné imanie
67,73%
Operating Profit Margin (ROS)
2,2%
Net Profit Margin
2%
Return on Equity (ROE)
12,32%
Debt to Equity Ratio
-62,16%
Quick Ratio
0,75%
Cash Ratio
-0,12%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?