REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Egroup Solutions, a. s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Business Support Services
Plné meno: Egroup Solutions, a. s. Dátum aktualizácie firmy: 03. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Egroup Solutions, a. s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 28. október 2009. Firma momentálne zamestnáva 20 - 24 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Egroup Solutions, a. s. klesol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Egroup Solutions, a. s. sa v roku 2018 zlepšila o 2,61%

Ústredie
Mlynské Nivy 71
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82105

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
28. október 2009
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-9,68%
Celkové prevádzkové výnosy
-9,75%
Prevádzkový zisk (EBIT)
20,77%
EBITDA
20,53%
Čistý zisk (strata)
25,36%
Spolu Majetok
12,45%
Vlastné imanie
108,79%
Operating Profit Margin (ROS)
3%
Net Profit Margin
2,61%
Return on Equity (ROE)
-34,75%
Debt to Equity Ratio
-0,42%
Quick Ratio
0,16%
Cash Ratio
0,01%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?