REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Final - CD spol. s r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Predajcovia automobilov
Plné meno: Final - CD spol. s r. o. Dátum aktualizácie firmy: 01. október 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Final - CD spol. s r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Partizánske. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 11. marec 1993. Firma momentálne zamestnáva 50 - 99 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Final - CD spol. s r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2019. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Final - CD spol. s r. o. sa v roku 2019 znížila o 0,63%

Ústredie
Škultétyho 437/18
Partizánske; Trenčiansky;

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
11. marec 1993
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
36%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
7,62%
Celkové prevádzkové výnosy
8,02%
Prevádzkový zisk (EBIT)
1,63%
EBITDA
2,27%
Čistý zisk (strata)
-2,87%
Spolu Majetok
12,82%
Vlastné imanie
12,75%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,44%
Net Profit Margin
-0,63%
Return on Equity (ROE)
-1,96%
Debt to Equity Ratio
-4,15%
Quick Ratio
0%
Cash Ratio
-0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?