REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Garko s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Ostatné servisné služby
Plné meno: Garko s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 14. august 2017
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 19,99 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Garko s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bratislava. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 20. august 2010. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Garko s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2016. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Garko s.r.o. sa v roku 2016 znížila o 0,69%

Ústredie
Stará Prievozská 2
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
20. august 2010
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
8,13%
Celkové prevádzkové výnosy
30,68%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-54,5%
EBITDA
-43,86%
Čistý zisk (strata)
-87,02%
Spolu Majetok
41,38%
Vlastné imanie
-76,78%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,72%
Net Profit Margin
-0,69%
Return on Equity (ROE)
-7,51%
Debt to Equity Ratio
713,33%
Quick Ratio
0,1%
Cash Ratio
0,24%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?