REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

General Plastic, s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Výroba plastových a gumových výrobkov | Administratíva a podpora nakladania s odpadmi a sanačné služby
Plné meno: General Plastic, s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 25. august 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Spoločnosť General Plastic, s.r.o. bola založená v máji 2002 s cieľom zabezpečiť recykláciu PET fliaš na území Slovenskej republiky do formy praných vločiek ako aj výrobu PET regranulátu. Predmetom činnosti firmy je hlavne výroba a spracovanie plastov, recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Od roku 2010 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj o výrobu PET predliskov pre výrobcov vína, nealkoholických nápojov a olejov, recykláciu a výrobu LDPE zmršťovacej fólie.

Ústredie
Priemyselný areál 3677
Kolárovo; Nitriansky; PSČ - Poštové smerové číslo: 94603

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
09. máj 2002
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-6,59%
Celkové prevádzkové výnosy
-6,38%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-75,13%
EBITDA
-19,88%
Čistý zisk (strata)
n/a
Spolu Majetok
-5,89%
Vlastné imanie
-6,68%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,84%
Net Profit Margin
n/a
Return on Equity (ROE)
n/a
Debt to Equity Ratio
45,01%
Quick Ratio
-0,08%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?