REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Grafobal, akciová spoločnosť (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Packaging and Labeling Services | Paper (except Newsprint) Mills
Plné meno: Grafobal, akciová spoločnosť Dátum aktualizácie firmy: 23. september 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Grafobal, a.s. patrí spolu s dcérskymi spoločnosťami k popredným výrobcom obalov z hladkej a vlnitej lepenky v strednej a východnej Európe. Dominantnou oblasťou je výroba obalov určených predovšetkým stredným a veľkým zákazníkom s medzinárodnou pôsobnosťou. Silnou stránkou produkcie Grafobalu je okrem potlače i široké spektrum zušľachťovacích technológií so špeciálnymi možnosťami. Spoločnosť riadí továrne na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Litovskej republike a Bulharsku.

Ústredie
Mazúrova 2
Skalica; Trnavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 90901

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.grafobal.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Finanční auditori:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
01. máj 1992
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Dcérske spoločnosti
GRAFOBAL SKALICA s.r.o.
100%
Skalická vodárenská spoločnosť, s. r. o.
100%
Skalické vodárne a kanalizácie, s.r.o.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
0,74%
Celkové prevádzkové výnosy
5,31%
Prevádzkový zisk (EBIT)
n/a
EBITDA
780,09%
Čistý zisk (strata)
126,71%
Spolu Majetok
1,04%
Vlastné imanie
4,56%
Operating Profit Margin (ROS)
n/a
Net Profit Margin
4,57%
Return on Equity (ROE)
2,49%
Debt to Equity Ratio
0,02%
Quick Ratio
0,33%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?