Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Kontakty

Ústredie
Matice slovenskej 10
Prievidza ; Trenčiansky ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 00000
Tel: (+4214) 6511
Fax: (+4214) 6542
email: @hbp.sk
Web: http://www.hbzam.sk/

Plné meno: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť

Predchádzajúce meno: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. (2001)

Stav: Verejne neobchodovateľné
Právna forma spoločnosti: Akciová spoločnosť
Stav firmy: Činná
EMISid: 2114190
SK-ICO: 36002887
Dátum vzniku spoločnosti: 20. máj 96

Hlavné obory činnosti

Hlavné obory činnosti: Ťažba nerastných surovín | Podporné služby pre baníctvo

Hlavné produkty

uhlie, banská záchranná služba

Popis spoločnosti

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), bola založená na základe zakladateľskej zmluvy uzatvorenej 11. marca 1996 a zapísaná do obchodného registra 20. mája 1996. Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je ako odštepný závod súčasťou akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky.

Viac

Základné informácie

Základné imanie:
()

EMIS Benchmark Score

Zobraziť všetky parametre Benchmark Score

Vrcholový manažment

Podpredseda predstavenstva

Kľúčové štatistiky

Vybrať položky zmapovať je. 2015 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 88,486
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Neauditovaný, Jednotlivé
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, EMIS databáza.

Financie

Súťažiaci - Slovensko

EUR | USD

Spravodajstvo

EMIS DealWatch obchody

DealMonitor zámery

for 29,95 USD
Spôsoby platby zahŕňajú::
USD 29,95
Najnovšie finančné údaje:
Spôsoby platby zahŕňajú::
Celý obsah tejto firemné správy môžete stiahnuť ihneď po vašej objednávke. Táto správa obsahuje:
Štandardný report
Kontakty
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Popis činnosti
Základné informácie
Informácia o akciovej cene
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Dcérske a pridružené spoločnosti
Hlavné finančné ukazovatele
Grafy Finančných ukazovateľov
Najnovšie M&A a ECM obchody
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti
Účtovná závierka
Ročná účtovná závierka
Pomerové ukazovatele
EMIS Kreditné analýzy
EMIS Benchmark Score

- alebo -

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o rôznych krajinách, možno Vás bude zaujímať prihlásenie k odberu našich služieb.Požiadajte o ukážku všetkých našich služieb a potom Vás bude kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Zaregistrujte svoj záujem