Slovensko

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť

EMIS Firemná správa EMIS je súčasťou spoločnosti Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Odvetvia: Vedľajšie a podporné činnosti v doprave Existuje v: Anglický & Slovenský Formát súboru: Stiahnutie PDF Najnovšie finančné údaje: Zaplatiť za celý obsah

Čo zahŕňa?

Táto správa obsahuje všetky dostupné informácie o tejto spoločnosti z databázy EMISu, ktorá poskytuje firemné informácie. Vpravo uvidíte obsah, ktorý označuje kategórie informácií, ktoré budú zahrnuté vo vašej zostave pri nákupe.

Stiahnutie ukážkovej správy

Štandardný report (Uzamknutý obsah bude uvedený v zakúpenej správe)

Kontakty

Ústredie
Matice slovenskej 10
Prievidza ; Trenčiansky ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 00000

Tel: (+4214) 6511
Fax: (+4214) 6542

email:
@hbp.sk

Web:
http://www.hbzam.sk/

Popis spoločnosti
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), bola založená na základe zakladateľskej zmluvy uzatvorenej 11. marca 1996 a zapísaná do obchodného registra 20. mája 1996. Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je ako odštepný závod súčasťou akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky.
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Hlavné obory činnosti: Vedľajšie a podporné činnosti v doprave | Výroba železničných vozňov
Základné informácie
Základné imanie:
()
Dátum vzniku spoločnosti:
20. máj 1996
Dátum aktualizácie firmy:
06. január 2018
Vrcholový manažment
Podpredseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen dozornej rady
Člen dozornej rady
Člen dozornej rady
Hlavné finančné ukazovatele
2016 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 84,214
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Auditované, Jednotlivé
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, EMIS databáza.
Grafy Finančných ukazovateľov
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka

EMIS Kreditné analýzy

EMIS Benchmark Score

Latest News (Not included in the report)

Prístup k informáciám o spoločnostiach

Keby ste potrebovali pravidelný a stály prístup k informáciám o spoločnosti, mali by ste zvážiť predplatné plné služby EMISu.

EMIS firemné profily je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajiny a poskytuje analýzy pre viac ako 125 rozvíjajúcich sa krajinách.

Požiadajte o demoverziu

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu