Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Kontakty

Ústredie
Matice slovenskej 10
Prievidza ; Trenčiansky ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 00000
Tel: (+4214) 6511
Fax: (+4214) 6542
email: @hbp.sk
Web: http://www.hbzam.sk/

Plné meno: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť

Predchádzajúce meno: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. (2001)

Stav: Verejne neobchodovateľné
Právna forma spoločnosti: Akciová spoločnosť
Stav firmy: Činná
EMISid: 2114190
SK-ICO: 36002887
Dátum vzniku spoločnosti: 20. máj 96

Hlavné obory činnosti

Hlavné obory činnosti: Vedľajšie a podporné činnosti v doprave | Výroba železničných vozňov

Hlavné produkty

uhlie, banská záchranná služba

Popis spoločnosti

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), bola založená na základe zakladateľskej zmluvy uzatvorenej 11. marca 1996 a zapísaná do obchodného registra 20. mája 1996. Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky je ako odštepný závod súčasťou akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky.

Viac

Základné informácie

Základné imanie:
()

EMIS Benchmark Score

Zobraziť všetky parametre Benchmark Score

Vrcholový manažment

Podpredseda predstavenstva

Kľúčové štatistiky

Vybrať položky zmapovať je. 2015 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 88,486
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Neauditovaný, Jednotlivé
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, EMIS databáza.

Financie

Súťažiaci - Slovensko

EUR | USD

Spravodajstvo

EMIS DealWatch obchody

DealMonitor zámery

for 29,95 USD
Spôsoby platby zahŕňajú::
USD 29,95
Najnovšie finančné údaje:
Spôsoby platby zahŕňajú::
Celý obsah tejto firemné správy môžete stiahnuť ihneď po vašej objednávke. Táto správa obsahuje:
Štandardný report
Kontakty
NAICS Klasifikácia ekonomických odvetví
Popis činnosti
Základné informácie
Informácia o akciovej cene
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Dcérske a pridružené spoločnosti
Hlavné finančné ukazovatele
Grafy Finančných ukazovateľov
Najnovšie M&A a ECM obchody
Najvýznamnejšie konkurenčné spoločnosti
Účtovná závierka
Ročná účtovná závierka
Pomerové ukazovatele
EMIS Kreditné analýzy
EMIS Benchmark Score

- alebo -

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o rôznych krajinách, možno Vás bude zaujímať prihlásenie k odberu našich služieb.Požiadajte o ukážku všetkých našich služieb a potom Vás bude kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Zaregistrujte svoj záujem