REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Hard Forest s.r.o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Lesníctvo a ťažba dreva
Plné meno: Hard Forest s.r.o. Dátum aktualizácie firmy: 14. november 2019
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Hard Forest s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Lopušné Pažite. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 12. november 2003. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2018) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Hard Forest s.r.o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Hard Forest s.r.o. sa v roku 2018 znížila o 1,96%

Ústredie
n/a
Lopušné Pažite; PSČ - Poštové smerové číslo: 02336

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
12. november 2003
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
50,89%
Celkové prevádzkové výnosy
52,96%
Prevádzkový zisk (EBIT)
10,37%
EBITDA
-0,56%
Čistý zisk (strata)
-5,35%
Spolu Majetok
1,33%
Vlastné imanie
21,36%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,89%
Net Profit Margin
-1,96%
Return on Equity (ROE)
-4,96%
Debt to Equity Ratio
-12,72%
Quick Ratio
1,7%
Cash Ratio
1,45%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?