REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

IKAR, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Vydávanie novín, časopisov, kníh a ostatných periodických publikácií
Plné meno: IKAR, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 21. máj 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Vydavateľstvo Ikar bolo založené roku 1990. V priebehu 15 rokov sa stal jedným z vydavateľských domov na Slovensku so zameraním na najširšiu čitateľskú obec. Dnes Ikar popri vydavateľskej činnosti vykonáva aj veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Okrem toho je súčasťou spoločnosti aj čitateľský klub – Media klub. Ikar je dnes vydavateľstvom pre celú rodinu, vydáva beletriu pre ženy, mužov aj deti, prózu aj poéziu, historickú aj faktografickú literatúru, populárno-náučnú literatúru pre deti aj dospelých, encyklopédie, reprezentatívne obrazové publikácie. Distribuuje svoje tituly prostredníctvom vlastných veľkoobchodných skladov v Bratislave a Banskej Bystrici, formou dobierkového predaja členom Media klubu a prostredníctvom vlastnej maloobchodnej siete, ktorú tvorí 8 predajní.

Ústredie
Miletičova 23
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 82109

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Web: http://www.ikar.sk

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
07. máj 1990
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Detaily o vlastníctve
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-0,87%
Celkové prevádzkové výnosy
0,25%
Prevádzkový zisk (EBIT)
-35,48%
EBITDA
-28,44%
Čistý zisk (strata)
-46,51%
Spolu Majetok
-0,4%
Vlastné imanie
4,55%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,12%
Net Profit Margin
-0,97%
Return on Equity (ROE)
-4,15%
Debt to Equity Ratio
-1,07%
Quick Ratio
0%
Cash Ratio
-0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?