REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Imet-tec, a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Industrial Machinery and Equipment Merchant Wholesalers
Plné meno: Imet-tec, a.s. Dátum aktualizácie firmy: 20. jún 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Akciová spoločnosť IMET-TEC je dcérska spoločnosť skupiny IMET Group, konkrétne je divíziou, ktorá zabezpečuje predaj strojov a zariadení určených pre ťažký priemysel. Založená bola 23.08.2007 ako akciová spoločnosť.

Ústredie
M. Sch. Trnavského 2/B
Bratislava; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 84101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. august 2007
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Podpredseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen predstavenstva
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
-6,24%
Celkové prevádzkové výnosy
-11,54%
Prevádzkový zisk (EBIT)
8,36%
EBITDA
8,77%
Čistý zisk (strata)
7,22%
Spolu Majetok
-10,02%
Vlastné imanie
10,18%
Operating Profit Margin (ROS)
0,68%
Net Profit Margin
0,43%
Return on Equity (ROE)
-0,38%
Debt to Equity Ratio
-1,09%
Quick Ratio
0,24%
Cash Ratio
0,03%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?