REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Imperial Investment, s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Petroleum and Coal Products Manufacturing
Plné meno: Imperial Investment, s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 12. marec 2021
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Imperial Investment, s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Bardejov. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 26. jún 2008. Firma momentálne zamestnáva 2 - 3 (2019) pracovníkov. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Imperial Investment, s. r. o. sa v roku 2019 znížila o 0,05%

Ústredie
Partizánska 2850
Bardejov; Prešovský; PSČ - Poštové smerové číslo: 08501

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Obchodovateľné akcie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Rating:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
26. jún 2008
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Dcérske spoločnosti
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Celkové prevádzkové výnosy
-99,17%
Prevádzkový zisk (EBIT)
7,85%
EBITDA
2,45%
Čistý zisk (strata)
88,02%
Spolu Majetok
29,75%
Vlastné imanie
4,58%
Operating Profit Margin (ROS)
-0,09%
Net Profit Margin
-0,05%
Return on Equity (ROE)
0,68%
Quick Ratio
n/a
Cash Ratio
n/a

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?