REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

Intervene s. r. o. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: Other Business Support Services
Plné meno: Intervene s. r. o. Dátum aktualizácie firmy: 01. marec 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

Intervene s. r. o. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Malacky. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 23. apríl 2013. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti Intervene s. r. o. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy Intervene s. r. o. sa v roku 2018 znížila o 0,87%

Ústredie
Cesta mládeže 18
Malacky; Bratislavský; PSČ - Poštové smerové číslo: 90101

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
23. apríl 2013
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Konateľ
Detaily o vlastníctve
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
100%
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
684,78%
Celkové prevádzkové výnosy
684,78%
Prevádzkový zisk (EBIT)
131,84%
Čistý zisk (strata)
130,54%
Spolu Majetok
1239,95%
Vlastné imanie
168,13%
Operating Profit Margin (ROS)
-1,13%
Net Profit Margin
-0,87%
Return on Equity (ROE)
-1,03%
Quick Ratio
-0,86%
Cash Ratio
-0,64%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?