REQUEST A DEMO
Celkom
USD $0.00
Hľadať viac spoločností

K-tom Trade a.s. (Slovensko)

Hlavné obory činnosti: General Line Grocery Merchant Wholesalers
Plné meno: K-tom Trade a.s. Dátum aktualizácie firmy: 04. február 2020
Kúpte si našu správu pre túto spoločnosť. USD 29,95 Najnovšie finančné údaje: Existuje v: Anglický & Slovenský Stiahnutie ukážkovej správy

K-tom Trade a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí v Slovensko, s hlavným sídlom v Košice. Zaoberá sa Spoločnosť bola založená 16. apríl 2015. Firma momentálne zamestnáva 10 - 19 (2019) pracovníkov. Hospodárske výsledky ukazujú, že čistý zisk spoločnosti K-tom Trade a.s. vrástol NET_SALES_REVENUE_%] za 2018. Jej celkové aktíva zaznamenala Čistá marža firmy K-tom Trade a.s. sa v roku 2018 znížila o 0,03%

Ústredie
Moyzesova 50
Košice; Košický; PSČ - Poštové smerové číslo: 04001

Kontakty: Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.

Základné informácie
Celkový počet zamestnancov:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Základné imanie:
Ak chcete informáciu získať, objednajte si správu.
Dátum vzniku spoločnosti:
16. apríl 2015
Vrcholový manažment
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Predseda predstavenstva
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení.
Člen dozornej rady
Výkonnosť společnosti
Finančné hodnoty v grafe sú k dispozícii až po zakúpení správy.
Hľadáte viac než len správu spoločnosti?

EMIS profil spoločnosti je súčasťou služby, ktorá kombinuje informácie o spoločnosti, odvetvia a krajinu a poskytuje analýzy pre viac ako 120 rozvíjajúcich sa krajinách.

Žiadosť o demo verziu EMIS
Hlavné finančné ukazovatele
Ročná percentuálna miera nákladov za posledné dva roky v miestnej mene. Do zakúpené správy sú zahrnuté absolútne finančné údaje.
Čisté tržby z predaja
13,1%
Celkové prevádzkové výnosy
13,1%
Prevádzkový zisk (EBIT)
33,24%
Čistý zisk (strata)
5,7%
Spolu Majetok
-7,15%
Vlastné imanie
66,92%
Operating Profit Margin (ROS)
0,1%
Net Profit Margin
-0,03%
Return on Equity (ROE)
-23,22%
Debt to Equity Ratio
199,04%
Quick Ratio
0,31%
Cash Ratio
0%

Viac informácií, Požiadajte o demoverziu

Kúpte si túto správu spoločnosti.
Potrebujete trvalý prístup k informáciám o spoločnosti, priemysle alebo krajine?